Tag: Projektowanie podkładów – lista kontrolna

19 października, 2020

Projektowanie podkładów – lista kontrolna

Czy temperatury hybrydyzacji każdej pary starterów dla odpowiedniego produktu PCR są podobne? Czy podkład masegment do wyżarzania?segment tagu?miejsce dla enzymu restrykcyjnego?dodatkowe podstawy, które pomogą wyciąć miejsce restrykcyjne? Czy starter jest w prawidłowej orientacji (jeśli to konieczne, czy jest w odwrotnym dopełnieniu? Jeśli to konieczne, czy dodatkowe zasady [d] są w odwrotnym dopełnieniu?) Czy temperatura wyżarzania wynosi co najmniej 50 stopni Celsjusza?