automatyka-robotyka
19 października, 2020

Protokół o tym, jak rozpuszczać białka błonowe za pomocą CHAPS

By Pawel
  1. Przemyć komórki lodowatym PBS.
  2. Zawieś ponownie komórki w lodowatym buforze TE (10 mM Tris, pH 7,4, 2 mM EDTA).
  3. Umyć 2x w lodowatym TE (wirować przy 40 000 x g, za każdym razem 8 minut).
  4. Do 36 mM CHAPS w PBS, mieszając w niskiej temperaturze (np. Na lodzie lub w chłodni), dodaj kroplami komórki, które są ponownie zawieszone w ~ 1 ml buforu TE.
  5. Rozpuścić białka mieszając przez 30 minut w chłodni po dodaniu komórek, które zostały wkroplone.
  6. Wirować solubilizowaną próbkę przy 100 000 x g, 10 minut.
  7. Użyć supernatantu, który zawiera rozpuszczone białka, do analizy lub dalszego oczyszczania.