automatyka-robotyka
19 października, 2020

Protokół wirowania w gradiencie sacharozy (sedymentacja prędkości) dla makrocząsteczek, takich jak białka

By Pawel

Cel: Oddzielenie różnych rozmiarów makrocząsteczek, takich jak białka; może być stosowany jako forma oczyszczania białek

Przygotowanie gradientowe

Za pomocą P1000 odmierzyć pipetą 500 uL 20% roztworu sacharozy na dno każdej cienkościennej probówki
Za pomocą P200 odpipetować 500 μl każdego z kolejnych stężeń sacharozy (15, 10, 5%)
Pipetuj powoli, umieszczając końcówkę pipety nieco poniżej cieczy i powoli przesuwając ją w górę
Pozostawić na 1 godzinę w temperaturze pokojowej, zakryć, ale lekko otworzyć

Następnie pozostaw na lodzie przez 10 do 30 minut

Przygotowanie próbki (np. Białka)

Zwolnij 5-10 minut 100 000 x g
Powoli załadować 100-200 uL próbki na gradient sacharozy
Zrównoważyć rury

Wirować przez żądany czas w wychylanych wiadrach

Ostrożnie i powoli przebij otwory (przez styropian) przez środek probówki za pomocą igły o pojemności 26,75 cm3 (ta dołączona do strzykawki o pojemności 1 ml), zbierz cztery krople, około 16 probówek Zmierz stężenie sacharozy w każdej probówce za pomocą refraktometr (użyj 20 uL) [normalizować najpierw butanolem normalnym n- ale powinien mieć wartość 1,397]