Tag: Solubilizacja białek błonowych z protokołem Triton X-100

19 października, 2020

Solubilizacja białek błonowych z protokołem Triton X-100

Wymagane rozwiązania:10 mM Tris, 2 mM EDTA (bufor TE) 2% Triton w PBS (sporządzić roztwór podstawowy 20% Triton X-100, odważając 2 g Triton X-100, dodając PBS do 10 ml, kołysząc lub delikatnie mieszając przez noc; przechowywać roztwór podstawowy w lodówce w 4 stopniach C). Zawieś ponownie komórki w buforze TE. Prać 2x w TE (wirować przy 40 000 x g, za każdym razem 8 minut). […]